Under denne fanen samler prosjektgruppen artikler og forskningslitteratur som vi finner spesielt interessant i forhold til teknologirik undervisning og studentaktive læringsformer.

 

  • Bjørke, G. (2006) Aktive læringsformer. Handbok for studentar og lærarar i høgre utdanning. Oslo: Universitetsforlaget.

 

  • Fossland, T. (2015) Digitale læringsformer i høyere utdanning, Oslo, Universitetsforlaget