NB: Nettsiden oppdateres, noen filmer lar seg derfor ikke åpnes i perioden.

Fem universitet og høyskoler knyttet til grunnskolelærerutdanningen deler sine undervisningsfilmer innenfor faget kunst og håndverk