Multimodal læringsressurs i kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring

I dette prosjektet samarbeidet fem UH-institusjoner og to institusjoner fra arbeidslivet. Disse er: Høgskolen i Sørøst- Norge, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet, Nord Universitet, Norsk design og arkitektursenter og BIBSYS DLR.

Prosjektets hovedmål er å fremme kvalitet i kunst og håndverksfaget, knyttet til grunnskolelærerutdanningene. Ved å utnytte prosjektdeltakernes faglige – og didaktiske kompetanse, utvikles multimodale læringsressurser i form av filmer som deles gjennom denne nettsiden. Prosjektet er et bidrag i arbeidet med å utvikle kompetanse og utnytte teknologiens muligheter for å fremme læring i en lærer- og studentaktiv undervisningsform.

Høgskolen i Sørøst- Norge står som ansvarlige drivere av prosjektet. Prosjektet fikk støtte av Norgesuniversitetet (NUV, nå DIKU) til utviklingen i perioden 2016- 2018.