Project Description

">
  • Innhold: Filmen viser ulike typer tekstilfibre; fra bl.a. kanin, hund og sau. Hensikten er å vise hvordan man kan bidra til en forståelse av hva tekstilfibre er for noe.

    Utstyr: ulike eksempler på tekstilfibre: animalske, vegetabilske og syntetiske tekstiler som eksempler