Project Description

 Introduksjon til ulike tekstilfibre 

Innhold: Filmen viser ulike typer tekstilfibre; fra bl.a. kanin, hund og sau. Hensikten er å vise hvordan man kan bidra til en forståelse av hva tekstilfibre er for noe.

Utstyr: ulike eksempler på tekstilfibre: animalske, vegetabilske og syntetiske tekstiler som eksempler.