Project Description

">

Tekstilkvaliteter

Innhold: Filmen viser ulike tekstiler: animalske, vegetabilske og syntetiske tekstiler – og samtaler rundt disse med fokus på opplevelse, sansning og tekstilenes egenskaper, kvaliteter, bindinger og egnethet.

Utstyr: ulike eksempler på tekstiler: animalske, vegetabilske og syntetiske tekstiler som eksempler.