Project Description

">

Innhold: Filmen inneholder visning av hvordan man kan knapphull med symaskin.

Utstyr:

symaskin

– sytråd i ønsket farge på over og undertråd

– knapphullsfot til symaskinen

– knapp

– linjal

– penn