Project Description

">

Er bilder og filmer på nettet uten copyright-merket bare å forsyne seg av? I denne korte opplysningsfilmen får du innsikt i hva copyright egentlig innebærer.