Project Description

Denne korte opplysningsfilmen viser at det er enklere enn noensinne å kopiere bilder og video lovlig til bruk i eget undervisningsmateriale.

På nettet er det tilgjengeliggjort lisensfrie billedbanker som for eksempel innholdsrike Creative Commons.