Project Description

">

Denne korte opplysningsfilmen viser at det er enklere enn noensinne å kopiere  bilder og video lovlig til bruk i eget undervisningsmateriale. På nettet er det tilgjengeliggjort lisensfrie billedbanker som for eksempel innholdsrike Creative Commons.