Project Description

">

Filmen viser eit bachelorarbeid ved Høgskulen i Volda. Studenten har jobba med å utfordre ei teiknesperre.