Project Description

INTRODUKSJON – TEGNING I PERSPEKTIVET BEGYNNEROPPLÆRING

Filmen er ein kort introduksjon til komande videoar om tema Teikning i perspektivet begynnaropplæring.

Gjennom tre inngangar, arkitekten, kunstnaren og læraren, tematiserer filmen kva meining teikning kan ha.