Project Description

Denne korte opplysningsfilmen viser hva åndsverkloven innebærer i forhold til at opphavsperson «har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier». Manglende kreditering er en problemstilling opphavere kjenner godt til.