Project Description

">

Denne kortfilmen handler om personvern i forhold til bruk av bilder og video på internett. Filmen kan brukes som en “apetittvekker” for undervisning i opphavsrett og personvern.