Project Description

">

Filmen handlar om ein teiknesituasjon der den vaksne vekslar mellom å ha ei instruerande og «samteiknande» rolle.

Tema for teikneøkta er overlapping og enkle geometriske former, og gjev kunnskap om korleis ein kan legge til rette for læring,

3. og 4. trinn i grunnskulen.

Materialar og verkty: blyant (3B-7B), viskelær, teiknepapir, kopp og eple