Project Description

">

Filmen viser alternative teiknereiskapar som særleg kan ha plass i dei lågaste stega i grunnskulen. Reiskapane gjev eit anna uttrykk enn blyanten, og blir slik ei ny oppdaging for mange.

Materialar og verkty: hard pastellkrit, kolstift, knettgummi, viskelær, oppvaskbørste, pinne, tynna vassbasert måling, teiknepapir