Project Description

">

Filmen gjev innspel til korleis ein varmar opp før ei teikneøkt, og der innhaldet rettar seg mot slik ein arbeider som lærar med dei minste i grunnskulen.

Materialar og verkty: Kolstift og finèrplater