1. Forside
  2. Arkitektur
  3. Stedsutvikling
Oppgavetekst | Arkitektur

Stedsutvikling

Dette trenger du for å gjøre oppgaven

  • Nettbrett eller:

  • Tykt papir i ulike farger og limstift eller:

  • A3 utskrift med kart over området som skal endres, og fargeblyanter.

Intro

Hvordan kan et sted i ditt lokalmiljø fornyes?


I denne oppgaven skal dere gå inn i roller som stedsutviklere og tegne inn forslag til hva som kan skape gode steder å være for alle.

Oppdrag

Gjør en analyse av det som finnes på stedet allerede:

Hvem bruker området?

Hva vil gå tapt når noe endres?

Hva er verdt å ta vare på?

Er det noen spesielle utfordringer med stedet? (f.eks: trafikkfarlig, skummelt, kjedelig)


Se området i sammenheng med resten av byen/bygda/skolen:

Hva slags viktige møteplasser finnes allerede?

Hvem bruker møteplassene og hva kan folk gjøre der?


Snu dere mot mulighetene:

Hva slags tilbud mangler i byen/bygda/skolen?

Hvordan kan dere skape et nytt favorittsted for folk?


Viktig - tenk at det skal bli noe for alle, uansett alder og interesser. Bruk prinsipper for universell utforming slik at alle kan delta. Her kan dere støtte dere på denne og denne.


Utfordring - kan dere klare å skape løsninger som gir aktivitet på området til alle årstider - og aktiviteter der nye vennskap kan knyttes?


Nå skal dere formidle løsningene til andre. Her er det flere alternativer:


Nettbrett:

Søk opp https://kommunekart.com/. Skriv inn sted eller adresse og velg funksjonen “Tegn i kart” fra menyen. Nå får dere opp en verktøykasse som gjør at dere kan tegne forslag direkte inn i kartet.

Tips! kryss av for å vise lengde og areal, så ser dere hvor stort det dere tegner vil bli i virkeligheten. Husk å lagre! Her kan dere støtte dere på denne instruksjonsfilmen:

Lag en PowerPoint eller en Clips for å forklare ideene
. Zoom inn på detaljene og vis frem det dere har tenkt gjennom illustrasjonsbilder og tegninger.


Tykt papir:

Bygg modeller i målestokk 1:50 i papir som viser frem forslagene.

Tips! Tegn opp hele området på gråpapir først og tegn inn veier, stier, vegetasjon og landskapet.


A3 utskrift med kart over området: Tegn forslagene sett rett ovenfra. Pass på målestokken slik at du ikke tegner en fotballbane der det er plass til et badekar. Bruk ulike farger for å få frem detaljer i løsningen og bruk lignende symboler som de som er på kartet allerede.

Et kritisk blikk - Hvem kommer til å bruke tilbudene på møteplassen? Har vi klart å skape noe for mange ulike målgrupper (alder, interesser)? Har vi lykkes med universell utforming? Tenk at det blir akkurat slik dere ønsker - hvem vil bli skuffet/lei seg/opprørt og hvem vil glede seg over utviklingen som dere har skapt for lokalmiljøet?

Tverrfaglighet

Oppgaven kan bygges ut slik at elevenes løsninger i stedsutviklingen skal gi lavere klimagassutslipp og ender folks forbruksmønstre i en mer bærekraftig retning. I samarbeid med naturfag og samfunnsfag kan elevene utforske hvordan selve utbyggingen kan gjøres mest mulig miljøvennlig og hva slags teknologi eller tilbud som kan redusere utslipp av klimagasser når stedet tas i bruk.


Tips! Ta utgangspunkt i et reelt utviklingsprosjekt i lokalmiljøet. Etabler kontakt med ressurspersoner i kommunen eller lokale entreprenører. Det kan være de er veldig interessert i barn og ungdommers medvirkning i stedsutvikling. Kanskje kan dere utforme en arkitektkonkurranse sammen?


Oppgaven kan fint tilpasses 5.-10. trinn. Bildene er fra gjennomføring av oppgaven på 8. trinn ved Ener ungdomsskole.


Oppgaven er laget av Eva Lutnæs, lektor på Ener ungdomsskole og professor ved OsloMet.


Kontaktinfo:

evalu@oslomet.no