Om oss

Multimodal læringsressurs i kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring.

I dette prosjektet har fem UH-institusjoner og to institusjoner fra arbeidslivet samarbeidet om å utvikle læringsressurser for Kunst og håndverk. Disse er: Universitetet i Sørøst- Norge, Oslo Met, Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet, Nord Universitet, Norsk design og arkitektursenter og BIBSYS DLR.

Prosjektets hovedmål
har vært å fremme kvalitet i kunst og håndverksfaget, knyttet til grunnskolelærerutdanningene. Ved å utnytte prosjektdeltakernes faglige – og didaktiske kompetanse, utvikles multimodale læringsressurser som deles gjennom denne nettsiden. Prosjektet er et bidrag i arbeidet med å utvikle kompetanse og utnytte teknologiens muligheter for å fremme læring i en lærer- og studentaktiv undervisningsform.

Prosjektet fikk støtte av Norgesuniversitetet (nå DIKU) til utviklingen, og Universitetet i Sørøst-Norge sto som ansvarlige drivere i perioden 2016- 2021. Fra 2021 er det Høgskulen i Volda som er ansvarlig for utviklingen og driften av nettsiden, mens samarbeidspartnere leverer innhold. Målet for KHdele framover er å utvikle og utvide ressursparken. Derfor er kategoriene "Faglig påfyll" og "Inspirasjon til oppgaver" kommet til.

Flere av våre samarbeidspartnere har også andre kanaler for formidling av læringsressurser, se blant annet Førstelektor Kjetil Sømoe (Høgskulen i på Vestlandet) sin youtubekanal her.


Er det noe spesielt du savner på denne siden, eller ønsker du å bidra med innhold?

Ta kontakt med Janne Heggvoll - heggvoja@hivolda.no eller Karen Brænne - karenb@hivolda.no, eller send inn via skjema på forsiden.

På bildet: Foran fra venstre: Gry Uhlin-Engstu USN, Janne Heggvoll HVO, Karen Brænne HVO, Ingeborg Stana OsloMet, Anne Mette Rosø NORD. Bak fra venstre: Frode Arntsen BIBSYS, Kjetil Sømoe HVL, Ellen K. Baskår USN, Mette Gårdvik NORD, Peter Haakonsen OsloMet. Katrine Borgenvik HVL og Alf Howlid DOGA var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Kontakt

Høgskulen på Vestlandet

Kjetil Sømoe
Kartine Borgenvik

Oslo Met

Peter Haakonsen
Ingeborg Stana

Nord Universitetet

Mette Gårdvik
Anne Mette Rosø

Høgskulen i Volda

Karen Brænne
Janne Heggvoll

Universitetet i Sørøst-Norge

Ellen K. Baskår (prosjektleder)
Gry Uhlin-Engstu