Instruksjonsfilmer

Velg fagområde

Instruksjonsfilmer

Å lage kullstifter

Filmen viser hvordan man kan lage sine egne kullstifter som man senere kan tegne med.


NB! For at reduksjonsbrannen skal bli vellykket er det viktig å passe på at det ikke er hull i aluminiumsfolien.

Grindvev - dusker

Filmen viser hvordan man kan lage dusker og feste disse til vevbåndet.

Grindvev - veving og avslutning

Filmen viser prinsipper knyttet til veving på grindvev.

Grindvev - verktøy og renning

Filmen viser hvordan en trer renning på en grindvev og hva som kreves av utstyr for å utøve teknikken.

Å veve veske på pappvev - sying av fõr

Filmen viser hvordan veska tilpasses ved å sy på symaskin, og hvordan en syr fast foret til nedbrettskanten med usynlig håndsøm.

Å veve veske på pappvev - sying av kant og festing av bånd

Filmen viser hvordan man syr ned den øvre kanten på vesken og hvordan man syr fast vevbåndene langs sårkanten på sidene.

Å veve veske på pappvev - klippe av og knyte renning

Filmen viser hvordan man klipper renning av en pappvev og hvordan renningstrådene knytes sammen.

Å veve veske på pappvev - renning og lerretsbinding

Filmen viser hvordan en pappvev rennes og prinsipper omkring lerretsbinding.

Å veve veske på pappvev - pappveven lages

Filmen viser hvordan man lager en pappvev, med formål om å lage en veske.

Hjemmelaget fotostudio - objekt med enkel lyssetting

Filmen gir en enkel demonstrasjon av et hjemmelaget fotostudio med arbeidslampe og reflekterende gjenstand. Papir blir brukt for å lage en nøytral bakgrunn. Her lærer du hvordan du kan fotografere et objekt på en enkel og ryddig måte med god lyssetting.

GIF- animasjon

Filmen viser hvordan en kan lage en GIF- animasjon i bildebehandlingsprogrammet GIMP.

Lagmaske i GIMP

Filmen viser hvordan du kan bruke lagmaske i bildebehandlingsprogrammet Gimp. Ved hjelp av lagmaske kan deler av et fotografi bli skarpt.

Slagskygge i GIMP

Filmen viser hvordan du kan lage en skygge til et objekt i bildebehandlingsprogrammet GIMP.

Utvalgsverktøy og hurtigmaske i GIMP

Filmen viser hvordan du kan arbeide med utvalgsverktøy og hurtigmaske i bildebehandlingsprogrammet GIMP. Ved å benytte disse verktøyene kan du få til en nøyaktig markering av et objekt i et foto.

Grunnleggende om GIMP

Filmen gir en kort, men grunnleggende innføring i bildebehandlingsprogrammet GIMP.

Hvitbalanse i et kamera

Filmen viser de vanligste innstillingene for hvitbalanse i et kamera. Dette hjelper deg å justere fargestikket i et bilde.

Kort introduksjon - bruk av kamera

Filmen gir en kort introduksjon av et kameras ulike innstillinger og faktorer.

Bronsestøping og 3d-modellering - knott i bronse til krympeboks

Filmen viser hvordan man kan bruke

3d-modelleringsprogram (her Fusion 360), 3d-printer og støpesand til å lage avstøpninger i metall. Her brukes elektrisk smelteovn til å smelte bronse, men man kan klare seg med enklere utstyr om man benytter tinn.

Perspektivtegning - trapp i topunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i å tegne en trapp i topunktsperspektiv.

Perspektivtegning - prisme i topunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i topunktsperspektiv.

Perspektivtegning - prisme i ettpunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i ettpunktsperspektiv.

Perspektivtegning - kjøkken i ettpunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i hvordan tegne kjøkken i ettpunktsperspektiv.

Perspektivtegning - hus i topunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i hvordan tegne hus i topunktsperspektiv.

Perspektivtegning - gulv i ettpunktsperspektiv

Filmen gir en innføring i tre ulike måter å tegne gulv på med ettpunktsperspektiv.

Perspektivtegning - bord i ettpunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i hvordan tegne et bord i ettpunktsperspektiv.

Dreiing av leire – sette til tørk

Filmen viser hvordan man tørker gjenstander som er ferdig dreide.

Dreiing av leire – løfte av dreieskiva

Filmen viser hvordan du kan løfte en dreid gjenstand vekk fra dreieskiva og forberede den for neste dreiing.

Dreiing av leire – lage en kløs

Filmen viser hvordan man kan ta ut en bit leire med skjæretråd og deretter kna den for dreiing på elektrisk dreieskive.

Dreiing av leire - dreieskiva

Filmen viser hvordan man kan bygge opp en form og dreie en skål på elektrisk dreieskive.

Rundstokktapping

Filmen gir en grundig introduksjon til hvordan en kan sammenføye deler i tre med rundstokktapping.

Sammenføyning i tre - lamellsammenføyning

Filmen gir en grundig introduksjon til hvordan en kan sammenføye deler i tre med lamellsammenføyning.

Buet lokk i tre

Filmen gir en grundig introduksjon til hvordan en kan lage en bue i tre med håndhøvel.

Saging med manuell gjæringssag

Filmen gir en grundig introduksjon til hvordan en kan sage manuelt med en gjæringssag.

Sammenføyning i tre - tapping

Filmen gir en grundig introduksjon til sammenføyningsteknikken tapping.

Sammenføyning i tre - sinking

Filmen gir en grundig introduksjon til sammenføyningsteknikken sinking.

Sliping av verktøy

Filmen gir en grundig introduksjon til hvorfor og hvordan en sliper verktøy.

Sammenføyning i tre - innfelling av hylle

Filmen gir en grundig introduksjon til hvordan en kan lage en sterk t-konstruksjon ved å felle inn et trestykke i et annet.

Krympeboks

Filmen gir en grundig introduksjon til hvordan en kan lage en krympeboks i tre.

Tinnstøping

Filmen gir en grundig introduksjon til en enkel måte å lage fine avstøpninger i tinn i sandform.

Varm opp før en tegneøkt

I denne filmen kan du få tips til hvordan en kan varme opp før en tegneøkt. Oppvarmingen tar for seg både en fysisk og mental forberedelse, og målet er at elevene skal oppleve tegnesituasjonen som noe positivt.

Bli kjent med et motiv gjennom tegneappen ProCreate

Filmen viser hvordan appen ProCreate på Ipad kan fungere som et verktøy i prosessen med å bli kjent med et motiv. Å bli kjent med et motiv handler blant annet om å undersøke og dekonstruere, oppdage og utforske. Filmen tar også for seg noen basisfunksjoner ved ProCreate. For en generell programinstruks finnes en rekke ressurser på nettet.

I vekslingen mellom modellering og samtegning

Filmen handler om samtegning, og viser en tegnesituasjon med en lærer og en elev. Læreren veksler mellom å ha en instruerende rolle og en "samtegnende" rolle. Tema for tegneøkta er overlapping og enkle geometriske former, og gir kunnskap om hvordan en kan legge til rette for læring gjennom samtegning.

Tegneredskap - i perspektivet begynneropplæring

Filmen introduserer ulike tegneredskap, og viser hvordan disse kan bidra til ulike uttrykk. Redskapene er spesielt rettet mot de minste barna i skolen, men vil også være aktuelle for mer erfarne tegnere i arbeidet med å løsrive seg fra fastlåste teknikker.