1. Forside
  2. Bilde
Lær om

Bilde

Instruksjonsfilmer

Å lage kullstifter

Filmen viser hvordan man kan lage sine egne kullstifter som man senere kan tegne med.


NB! For at reduksjonsbrannen skal bli vellykket er det viktig å passe på at det ikke er hull i aluminiumsfolien.

Hjemmelaget fotostudio - objekt med enkel lyssetting

Filmen gir en enkel demonstrasjon av et hjemmelaget fotostudio med arbeidslampe og reflekterende gjenstand. Papir blir brukt for å lage en nøytral bakgrunn. Her lærer du hvordan du kan fotografere et objekt på en enkel og ryddig måte med god lyssetting.

GIF- animasjon

Filmen viser hvordan en kan lage en GIF- animasjon i bildebehandlingsprogrammet GIMP.

Lagmaske i GIMP

Filmen viser hvordan du kan bruke lagmaske i bildebehandlingsprogrammet Gimp. Ved hjelp av lagmaske kan deler av et fotografi bli skarpt.

Slagskygge i GIMP

Filmen viser hvordan du kan lage en skygge til et objekt i bildebehandlingsprogrammet GIMP.

Utvalgsverktøy og hurtigmaske i GIMP

Filmen viser hvordan du kan arbeide med utvalgsverktøy og hurtigmaske i bildebehandlingsprogrammet GIMP. Ved å benytte disse verktøyene kan du få til en nøyaktig markering av et objekt i et foto.

Grunnleggende om GIMP

Filmen gir en kort, men grunnleggende innføring i bildebehandlingsprogrammet GIMP.

Hvitbalanse i et kamera

Filmen viser de vanligste innstillingene for hvitbalanse i et kamera. Dette hjelper deg å justere fargestikket i et bilde.

Kort introduksjon - bruk av kamera

Filmen gir en kort introduksjon av et kameras ulike innstillinger og faktorer.

Perspektivtegning - trapp i topunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i å tegne en trapp i topunktsperspektiv.

Perspektivtegning - prisme i topunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i topunktsperspektiv.

Perspektivtegning - prisme i ettpunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i ettpunktsperspektiv.

Perspektivtegning - kjøkken i ettpunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i hvordan tegne kjøkken i ettpunktsperspektiv.

Perspektivtegning - hus i topunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i hvordan tegne hus i topunktsperspektiv.

Perspektivtegning - gulv i ettpunktsperspektiv

Filmen gir en innføring i tre ulike måter å tegne gulv på med ettpunktsperspektiv.

Perspektivtegning - bord i ettpunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i hvordan tegne et bord i ettpunktsperspektiv.

Varm opp før en tegneøkt

I denne filmen kan du få tips til hvordan en kan varme opp før en tegneøkt. Oppvarmingen tar for seg både en fysisk og mental forberedelse, og målet er at elevene skal oppleve tegnesituasjonen som noe positivt.

Bli kjent med et motiv gjennom tegneappen ProCreate

Filmen viser hvordan appen ProCreate på Ipad kan fungere som et verktøy i prosessen med å bli kjent med et motiv. Å bli kjent med et motiv handler blant annet om å undersøke og dekonstruere, oppdage og utforske. Filmen tar også for seg noen basisfunksjoner ved ProCreate. For en generell programinstruks finnes en rekke ressurser på nettet.

I vekslingen mellom modellering og samtegning

Filmen handler om samtegning, og viser en tegnesituasjon med en lærer og en elev. Læreren veksler mellom å ha en instruerende rolle og en "samtegnende" rolle. Tema for tegneøkta er overlapping og enkle geometriske former, og gir kunnskap om hvordan en kan legge til rette for læring gjennom samtegning.

Tegneredskap - i perspektivet begynneropplæring

Filmen introduserer ulike tegneredskap, og viser hvordan disse kan bidra til ulike uttrykk. Redskapene er spesielt rettet mot de minste barna i skolen, men vil også være aktuelle for mer erfarne tegnere i arbeidet med å løsrive seg fra fastlåste teknikker.

Inspirasjon til oppgaver

Faglig påfyll

Å lære elevar å teikne

Eg kan ikkje teikne, seier ofte elevar. Det er ikkje så rart. Å kunne forme ein strek på eit ark slik at det liknar krusete hår og mjuk hud er vanskeleg om ein ikkje har lært korleis strekar kan bli til flater og flater kan illudere volum eller rom. I denne teksten utforskar vi ulike tilnærmingar til teikneundervisning.

Copyright

Filmen gir en kort presentasjon av Copyright - regler og retningslinjer for bruk av bilder.

Creative Commons

Filmen gir en kort introduksjon av Creative Commons - lovlig kopiering av bildet på nett.

Navngjengivelse

Filmen handler om bruk av bilder på nett - hvordan innhente tillatelse og hvordan kreditere.

Tegning

Filmen viser ulike innfallsvinkler til tegning - arkitekten, kunstneren og eleven. Førsteamanuensis Karen Brænne forteller om barn og deres tegneaktiviteter, og retter spesielt fokuset mot grunnskolelærerstudenten, og hva en lærer bør forholde seg til når en vil arbeide med tegning i klasserommet.

Tegneblyanten

Filmen presenterer de ulike tegneblyantene, og viser ulike bly og visuelle egenskaper.

Co- produksjon i grafikk

Filmen presenterer et undervisningsopplegg i grafikk utviklet av universitetslektor Anne Jensen ved OsloMet. Undervisningsopplegget handler om co-produksjon der studenter har jobbet sammen om et motiv med den grafiske høytrykksteknikken linosnitt.

Jeg lar meg begeistre - erfaringer fra en tegneprosess

I denne filmen presenteres et bachelorarbeid ved Høgskulen i Volda. Studenten hadde en oppfatning av at hun ikke kunne tegne. Gjennom bacheloroppgaven jobbet hun med å utfordre egen tegnesperre, og på den måten utvikle seg som tegner.