1. Forside
  2. Faglig påfyll

Faglig påfyll

Velg fagområde

Faglig påfyll

Kunstnersamtale

I samtale med Tollef Thorsnes forteller Kjetil Sømoe om prosjektet «Platanlønn 1948-2023». I prosjektet fotograferte Kjetil en stor platanlønn, en svartelistet art, og andre trær som sto rundt den, før den ble felt. Gjennom analoge fotoprosesser på mørkerommet, med bruk av fotoemulsjon, ble lønna framkalt på en meterbred planke av sin egen ved. Lønneplanken og fotografier av frø av det samme treet samt tekster ble presentert på Galleri BKD i mai, juni 2023.

Redskaper til arbeid med leire

Filmen viser hvilke redskaper og utstyr som er nyttige når man skal arbeide med leire i skolen.

Oppbevaring av leire

I denne filmen møter vi to faglærere som samtaler om og gir tips til oppbevaring av leire.

Hva er leire?

I denne filmen ser vi to faglærere som viser og forklarer hva leire er, ulike leiretyper, hva slags leire som egner seg for skolebruk, brennetemperaturer og oppbevaring av leire.

Å lære elevar å teikne

Eg kan ikkje teikne, seier ofte elevar. Det er ikkje så rart. Å kunne forme ein strek på eit ark slik at det liknar krusete hår og mjuk hud er vanskeleg om ein ikkje har lært korleis strekar kan bli til flater og flater kan illudere volum eller rom. I denne teksten utforskar vi ulike tilnærmingar til teikneundervisning.

Copyright

Filmen gir en kort presentasjon av Copyright - regler og retningslinjer for bruk av bilder.

Creative Commons

Filmen gir en kort introduksjon av Creative Commons - lovlig kopiering av bildet på nett.

Navngjengivelse

Filmen handler om bruk av bilder på nett - hvordan innhente tillatelse og hvordan kreditere.

Tegning

Filmen viser ulike innfallsvinkler til tegning - arkitekten, kunstneren og eleven. Førsteamanuensis Karen Brænne forteller om barn og deres tegneaktiviteter, og retter spesielt fokuset mot grunnskolelærerstudenten, og hva en lærer bør forholde seg til når en vil arbeide med tegning i klasserommet.

Tegneblyanten

Filmen presenterer de ulike tegneblyantene, og viser ulike bly og visuelle egenskaper.

Co- produksjon i grafikk

Filmen presenterer et undervisningsopplegg i grafikk utviklet av universitetslektor Anne Jensen ved OsloMet. Undervisningsopplegget handler om co-produksjon der studenter har jobbet sammen om et motiv med den grafiske høytrykksteknikken linosnitt.

Jeg lar meg begeistre - erfaringer fra en tegneprosess

I denne filmen presenteres et bachelorarbeid ved Høgskulen i Volda. Studenten hadde en oppfatning av at hun ikke kunne tegne. Gjennom bacheloroppgaven jobbet hun med å utfordre egen tegnesperre, og på den måten utvikle seg som tegner.