1. Forside
 2. Bilde
 3. Fabelskapning
Oppgavetekst | Bilde

Fabelskapning

Varighet: Ti dobbeltimer

Dette trenger du for å gjøre oppgaven

 • Tegnepapir (A3 eller A2)
 • Maskeringstape
 • Kullstift
 • Kullblyanter i sort og hvitt (valgfritt)
 • Knettgummi
 • Viskelær i blyantform (valgfritt)
 • Myk malepensel
 • Fiksativspray


Intro

Dette er en oppgave som gir rom for kreativitet og fabulering. Den berører tematikk som eventyr, mytologi eller spillverden, noe som skaper relevans hos målgruppen barn og ungdom.


Elevene skal tegne en fabelskapning. De kan skape sin egen eller ta utgangspunkt i en allerede eksisterende fabelskapning, som de tegner og plasserer inn i et miljø.


Oppgaven utføres med kullstift og det legges vekt på bruk av kontrast, lys og skygge, tekstur og overlapping som romskapende virkemiddel.


Oppgaven er tiltenkt videregående skole og høgskole, men kan tilpasses alle trinn. En kan også støtte seg på deler av oppgaven om en har mindre tid og kun ønsker å utforske for eksempel kullstiften som tegneredskap.

Oppdrag


Del 1 Utprøvinger med kullstift

 • Gjør deg kjent med kullstiften som tegneredskap: lek med streken, tykk/tynn, legg kullstiften på siden, gni kullet utover med fingeren og med en pensel.

 • Lag en gråtoneskala der du går fra lyst til mørkt.

 • Øv deg på å lage ulike teksturer.Del 2 Idéutvikling og småskisser


 • Del et A3-ark inn i 6-8 ruter der du lager små idéskisser. Hent inspirasjon fra eventyr, mytologi eller fra spillverdenen.

Del 3 Din fabelskapning


 • Start med å tape rundt hele tegnepapiret med maskeringstape.

 • Bruk en tegneblyant til å svakt tegne opp motivet.

 • Legg en plan for hvilke deler av tegningen som skal være lyse og hvilke deler som skal være mørke.

 • Start med å tegne de lyse delene av tegningen og jobb deg gradvis mørkere og mørkere med kullstiften.

 • Ta i bruk passende teksturer til de ulike flatene.

 • Knettgummi og viskelær i blyantform kan brukes til å hente fram lyse partier og til å skape fine teksturer.

 • Når tegningen er helt ferdig sprayes den lett med fixativ (ca. 30-40 cm avstand til papiret) NB! Dette bør skje utendørs.

Tverrfaglighet

Gjennom koblingen til eventyr og/eller mytologi kan man i denne oppgaven jobbe tverrfaglig mot norsk.

Oppgaven er laget av Rita Slotterøy, lærer ved Høgskulen i Volda og Volda vidaregåanda skule. Bildene er arbeid av studenter ved Høgskulen i Volda.Kontaktinfo:

rita.slotteroy@hivolda.no