I vekslingen mellom modellering og samtegning

Videoens lengde: 3 minutter og 48 sekund

Filmen handler om samtegning, og viser en tegnesituasjon med en lærer og en elev. Læreren veksler mellom å ha en instruerende rolle og en "samtegnende" rolle. Tema for tegneøkta er overlapping og enkle geometriske former, og gir kunnskap om hvordan en kan legge til rette for læring gjennom samtegning.

Dette trenger du:

  • Tegneblyanter
  • Tegnepapir
  • En kopp og et eple (eller andre lignende objekt som kan relateres til geometriske former)