1. Forside
  2. Bilde
  3. Tegning
Bilde

Tegning

Filmen viser ulike innfallsvinkler til tegning - arkitekten, kunstneren og eleven. Førsteamanuensis Karen Brænne forteller om barn og deres tegneaktiviteter, og retter spesielt fokuset mot grunnskolelærerstudenten, og hva en lærer bør forholde seg til når en vil arbeide med tegning i klasserommet.

Av Karen Brænne

Publisert 8. september, 2021, kl 15.12