1. Forside
  2. Bilde
  3. Treet mitt!
Oppgavetekst | Bilde Kunst

Treet mitt!

Varighet: 2x2 timer

Dette trenger du for å gjøre oppgaven

  • A3 tegnepapir
  • Kullstift
  • Modelleringsleire/plastelina

Intro

Ingen trær er like. Ved å observere og utforske ulike trær - kjenne på stammen, lage avtrykk av ulike typer bark og se på hvordan grenene beveger seg i vinden tar vi med oss erfaringer inn i klasserommet.


Erfaringene danner utgangspunkt for en videre utforsking hvor vi arbeider med kulltegning.

Oppdrag

Du skal lage en kulltegning av et tre.


Du skal starte med å gå ut og utforske ulike trær i nabolaget. Ta med en klump leire/plastelina for å lage avtrykk av en stamme. Observer hvordan greinene på treet ser ut og hvordan de beveger seg.


Tilbake i klasserommet skal du tegne ditt egne spesielle tre med utgangspunkt i erfaringene og observasjonene du gjorde ute. Du skal særlig jobbe med å lage en levende stamme med fokus på tekstur. Tenk også over hvor lyset kommer fra og legg skygge på treet ditt.


Utforsk ulike måter å bruke kullstiften på. Du kan bruke den som en blyant, legge den flat, du kan lage harde streker eller gni streken utover arket. Du kan jobbe med lys-mørk-kontrast.


Oppgaven kan fint tilpasses ulike klassetrinn.

Tverrfaglighet

Gjennom utforskningen av trær kan man i denne oppgaven jobbe tverrfaglig mot naturfag.

Oppgaven er laget av Rita Slotterøy ved Høgskulen i Volda.


Kontaktinfo:

Rita.slotteroy@hivolda.no