1. Forside
 2. Digital
 3. "Mikro"
Oppgavetekst | Digital Arkitektur

"Mikro"

Varighet: 5 x 2 timer (tiltenkt ungdomstrinnet)

Dette trenger du for å gjøre oppgaven

 • 3D- modelleringsprogram, for eksempel Fusion 360, SketchUp, TinkerCAD
 • 3D- printer
 • MDF/kryssfiner eller bokpapp, og egnet skjæreredskap
 • Lim
 • Tegneredskap

Intro

Mikrohus er boliger som er mindre i størrelse enn tradisjonelle hus, og de er ofte flyttbare. De utfordrer vår oppfatning av hva en bolig er, og kan være en god løsning for folk som ønsker et billigere hus. Mikrohus har de siste årene blitt svært populære. Den begrensede plassen i et mikrohus åpner for at vi kan være kreative når det kommer til romløsning, bruk av rom og oppbevaring. Mikrohus har et mindre klimaavtrykk og representerer en bærekraftig boform.

Oppdrag


Du skal designe ditt eget mikrohus.


Del 1 Utforming:


 • Samle inn ideer til ditt mikrohus gjennom bilder, tankekart og skisser.
 • Tegn huset i målestokk 1:20, med blyant og linjal. Huset skal ikke ha større grunnflate enn 25 kvm.
 • Tegningen skal vise huset utvendig fra fem sider, og en eventuell rominndeling.


Del 2 3D- modellering:


 • Tegn mikrohuset i et 3D- modelleringsprogram. Bruk målene fra den fysiske tegningen.
 • Legg til overflater, tekstur og farge til 3D- modellen.
 • Lag en 3D- illustrasjon i perspektiv som viser utsiden av huset fra ulike vinkler.

Del 3 Fysisk modell:


 • 3D- print husmodellen i en størrelse som passer for 3D- printeren.
 • Husmodellen skal plasseres på en tomt i riktig målestokk, med koter og høydeforskjeller.
 • Tomta bygges i MDF, kryssfiner eller bokpapp.
 • Bruk laserkutter eller håndverktøy for å lage tomta.
 • Hus og tomt skal ikke ha andre farger enn fargen på materialene.


Del 4 Utstilling:


Alle elever stiller ut og presenterer muntlig:


 • Husmodell montert på tomt.
 • Fysiske tegninger i målestokk.
 • Utskrift av 3D- illustrasjon i perspektiv.

Tverrfaglighet

Gjennom oppgaven med å designe sitt eget mikrohus kan en arbeide tverrfaglig mot matematikk (målestokk, avstand, størrelse etc.) og samfunnsfag (samfunnsstruktur, bærekraft etc.).

Tips til læreren!

Hvis det ikke er 3D- printer ved din skole kan du likevel gjennomføre oppgaven med 3D- modellering. Programmene presentert innledningsvis er gratis og fungerer på en hver datamaskin. Du trenger heller ikke lage tomta i de materialene brukt her, men finne andre løsninger, for eksempel arkitektpapp, pappmasje, isopor etc.

Oppgaven er laget av Knut Einar Lillebø-Voll ved Høgskulen i Volda. Alle bilder er av studentarbeid ved Høgskulen i Volda.


Kontaktinfo:

knut.einar.lillebo-voll@hivolda.no