1. Forside
  2. Tre
  3. Krympeboks

Krympeboks

Videoens lengde: 37 minutt og 30 sekund

Filmen gir en grundig introduksjon til hvordan en kan lage en krympeboks i tre.

Dette trenger du:

  • Sag til å felle og dele opp treet
  • Skarp smalbladet sløydkniv
  • Stort bor og kraftig drill eller håndborvinne
  • Copingsag
  • Stemjern
  • Bakksag