1. Forside
  2. Tre
  3. Mobillyd
Oppgavetekst | Tre Digital Design Håndverk

Mobillyd

Varighet: 10x2 timer

Dette trenger du for å gjøre oppgaven

  • Materialer i tre
  • Verktøy tilknyttet treverkstedet
  • Programvare (f.eks. gratis nettbasert Vectr)
  • Laserkutter

Intro

Gjennom alle tider har mennesket forsøkt å lage lyder og musikk ved å synge, klappe, slå to pinner sammen, lage trommer og strekke en streng mellom to punkt.


Det hele handler om å lage vibrasjoner i luften - og å lage denne vibrasjonen sterkere.


Enkelt forklart er lyd vibrasjoner, og forsterking er resonans.

Oppdrag

Du skal lage en gjenstand som skal resonnere og forsterke lyd fra din egen mobiltelefon, uten å bruke ledninger, magneter og elektrisitet.

Gjenstanden skal hovedsakelig være lagd i tre, men det er mulig å bruke andre materialer i sammenføyingene (se tilknyttede instruksjonsfilmer).


Gjenstanden skal bestå av en del som mobiltelefonen skal plasseres i (lages på treverkstedet), og en del som skal forsterke/lede lyden ut (kan lages på treverkstedet eller digitalt (f. eks. Vectr) og skjært ut på laserkutter).
Nøyaktig hvordan du velger å utforme denne gjenstanden er opp til deg, men du skal utforske ulike løsninger når det kommer til form, visuelle virkemidler og lyd. Hvilken form gir hvilken lyd? Denne utforskingen kan gjøres ved hjelp av å forme papp, eller bruke et glass, en skål, en lampeskjerm. Her er mulighetene mange!Tverrfaglighet

Gjennom utforskningen av lyd kan man i denne oppgaven jobbe tverrfaglig mot naturfag og tema lyd og bølger.

Oppgaven er laget av Karen Brænne, Robert Steinnes og Knut Einar Lillebø-Voll ved Høgskulen i Volda.


Kontaktinfo:

Karen Brænne:

karen.braenne@hivolda.no

Robert Steinnes: robert.steinnes@hivolda.no

Knut Einar Lillebø-Voll:

knut.einar.lillebo-voll@hivolda.no