1. Forside
  2. Instruksjonsfilmer

Instruksjonsfilmer

Velg fagområde

Instruksjonsfilmer

Å avslutte et leirearbeid

Filmen viser hvordan man kan merke leireprodukter, og hvordan man setter disse til tørk. Det vises også hvordan man avslutter i klasserommet med vasking av utstyr og arbeidsplass.

Overflatebehandling av leireprodukter og keramikk - glasurer, begitning og glitting

Filmen viser glasurer, penselglasur, oppskrifter på blanding av glasurer, og det snakkes om HMS og brennetemperaturer. Det vises også tips til hva man kan gjøre for å unngå at glasur renner ned på plata.

Å lage kule og halvsirkel-former i leire

Filmen viser hvordan man kan lage en hul kule i leire, og en halvsirkel som kan brukes og formes som en bjelle eller lignende.

Å lage hulrom på skulpturer som skal brennes

Filmen viser hvordan man kan lage hulrom i leireskulpturer som skal brennes. Filmen gir også tips til innstilling av brennetemperaturer.

Å modellere skulptur i leire

Filmen viser hvordan man kan modellere en skulptur/byste i leire.

Å lage teksturer i leire

Filmen viser ulike måter å lage teksturer/mønster på i leire.

Å lage skål og vase i leire ved hjelp av plateteknikk

Filmen viser hvordan man lager en mal og skål i leire med plateteknikk, og hvordan man kan lage en sylinderformet vase i leire ved hjelp av plateteknikk.

Å sette sammen deler til en boks i leire

Filmen viser hvordan man skjærer og setter sammen leireplater til en boks med lokk.

Å forme skåler i leire med ulike teknikker

Filmen viser hvordan man kan lage skåler i leire med ulike teknikker som egner seg til grunnskolen - som tommelskål og pølseteknikker.

Å lage deler til boks i leire

Filmen viser hvordan man ved hjelp av plateteknikk lager deler til en boks med lokk i leire. Filmen viser også hvordan man knar leira sammen.

Dreiing av leire – sette til tørk

Filmen viser hvordan man tørker gjenstander som er ferdig dreide.

Dreiing av leire – løfte av dreieskiva

Filmen viser hvordan du kan løfte en dreid gjenstand vekk fra dreieskiva og forberede den for neste dreiing.

Dreiing av leire – lage en kløs

Filmen viser hvordan man kan ta ut en bit leire med skjæretråd og deretter kna den for dreiing på elektrisk dreieskive.

Dreiing av leire - dreieskiva

Filmen viser hvordan man kan bygge opp en form og dreie en skål på elektrisk dreieskive.