1. Forside
  2. Faglig påfyll

Faglig påfyll

Velg fagområde

Faglig påfyll

Å lære elevar å teikne

Eg kan ikkje teikne, seier ofte elevar. Det er ikkje så rart. Å kunne forme ein strek på eit ark slik at det liknar krusete hår og mjuk hud er vanskeleg om ein ikkje har lært korleis strekar kan bli til flater og flater kan illudere volum eller rom. I denne teksten utforskar vi ulike tilnærmingar til teikneundervisning.

Copyright

Filmen gir en kort presentasjon av Copyright - regler og retningslinjer for bruk av bilder.

Creative Commons

Filmen gir en kort introduksjon av Creative Commons - lovlig kopiering av bildet på nett.

Navngjengivelse

Filmen handler om bruk av bilder på nett - hvordan innhente tillatelse og hvordan kreditere.

Tegning

Filmen viser ulike innfallsvinkler til tegning - arkitekten, kunstneren og eleven. Førsteamanuensis Karen Brænne forteller om barn og deres tegneaktiviteter, og retter spesielt fokuset mot grunnskolelærerstudenten, og hva en lærer bør forholde seg til når en vil arbeide med tegning i klasserommet.

Tegneblyanten

Filmen presenterer de ulike tegneblyantene, og viser ulike bly og visuelle egenskaper.

Co- produksjon i grafikk

Filmen presenterer et undervisningsopplegg i grafikk utviklet av universitetslektor Anne Jensen ved OsloMet. Undervisningsopplegget handler om co-produksjon der studenter har jobbet sammen om et motiv med den grafiske høytrykksteknikken linosnitt.

Jeg lar meg begeistre - erfaringer fra en tegneprosess

I denne filmen presenteres et bachelorarbeid ved Høgskulen i Volda. Studenten hadde en oppfatning av at hun ikke kunne tegne. Gjennom bacheloroppgaven jobbet hun med å utfordre egen tegnesperre, og på den måten utvikle seg som tegner.