1. Forside
  2. tema

Tegning

Instruksjonsfilmer

Perspektivtegning - trapp i topunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i å tegne en trapp i topunktsperspektiv.

Perspektivtegning - prisme i topunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i topunktsperspektiv.

Perspektivtegning - prisme i ettpunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i ettpunktsperspektiv.

Perspektivtegning - kjøkken i ettpunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i hvordan tegne kjøkken i ettpunktsperspektiv.

Perspektivtegning - hus i topunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i hvordan tegne hus i topunktsperspektiv.

Perspektivtegning - gulv i ettpunktsperspektiv

Filmen gir en innføring i tre ulike måter å tegne gulv på med ettpunktsperspektiv.

Perspektivtegning - bord i ettpunktsperspektiv

Filmen gir en grunnleggende innføring i hvordan tegne et bord i ettpunktsperspektiv.

Varm opp før en tegneøkt

I denne filmen kan du få tips til hvordan en kan varme opp før en tegneøkt. Oppvarmingen tar for seg både en fysisk og mental forberedelse, og målet er at elevene skal oppleve tegnesituasjonen som noe positivt.

Bli kjent med et motiv gjennom tegneappen ProCreate

Filmen viser hvordan appen ProCreate på Ipad kan fungere som et verktøy i prosessen med å bli kjent med et motiv. Å bli kjent med et motiv handler blant annet om å undersøke og dekonstruere, oppdage og utforske. Filmen tar også for seg noen basisfunksjoner ved ProCreate. For en generell programinstruks finnes en rekke ressurser på nettet.

I vekslingen mellom modellering og samtegning

Filmen handler om samtegning, og viser en tegnesituasjon med en lærer og en elev. Læreren veksler mellom å ha en instruerende rolle og en "samtegnende" rolle. Tema for tegneøkta er overlapping og enkle geometriske former, og gir kunnskap om hvordan en kan legge til rette for læring gjennom samtegning.

Tegneredskap - i perspektivet begynneropplæring

Filmen introduserer ulike tegneredskap, og viser hvordan disse kan bidra til ulike uttrykk. Redskapene er spesielt rettet mot de minste barna i skolen, men vil også være aktuelle for mer erfarne tegnere i arbeidet med å løsrive seg fra fastlåste teknikker.

Inspirasjon til oppgaver

Faglig påfyll